Mõisate muuseum ja infokeskus

Valitsejamaja arendatakse MTÜ Eestimaa Mõisate Muuseum eestvedamisel Mõisate Muuseumiks. Eesti Mõisate Muuseum tugineb kolmel sambal:

  • mäluasutus, mis kogub, tõlgendab, säilitab, taastab, eksponeerib ja levitab kultuuriväärtuslike materjale ja esemeid ning kaasaegsel - harivalt meelelahutuslikul viisil tutvustab Balti aadli elu-olu, traditsioone, kultuuri- ja arhitektuuripärandit.
  • haridusasutus, mis tegeleb mõisatega seonduva hariduse andmisega, organiseerib õppe-, teadus- ja uurimistöid.
  • Eesti mõisate infokeskus, mis koondab ja pakub tänapäevast teavet mõisate, nende seisukorra, omanike, teenuste jm. info kohta.

Koostööd tehakse mõisate juurde loodud muuseumitega, maakondlike ja üleriigiliste muuseumitega, arhiivide, raamatukogude ja infokeskustega nii Eestis kui väljaspool.

Esimeses etapis avatakse valitsejamajas mõisate infokeskus ning Mõisate Muuseumi raamatute ja dokumentide saal – eksponeerides külastajatele rohkem kui tuhandet raamatut ja paljusid dokumente, mis seotud Eesti mõisatega.