Info ja toetused

Mittetulundusühing Raikküla Mõis on 15. septembril 2000. a. asutatud avalikes huvides moodustatud vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on säilitada, tutvustada ning arendada Raikküla kultuuripärandit.

***

MTÜ Raikküla Mõis toetuse taotluse nimetus: Koolitused "Ajalooliste ehitustraditsioonide elavdamine – pärandi restaureerimine läbi teooria ja praktika"

Toetatava tegevuse lühikirjeldus (s.h. eesmärgid ja tulemused): Projekti üldeesmärgiks on edendada Raplamaa kogukondlikku ühistegevust piirkonnale ainuomase ehituspärandi hoidmisel, taastamisel ja kasutamisel igapäevaelus, tõstes läbi selle ka piirkonna atraktiivsust külastajate hulgas. Projekti raames viiakse aasta jooksul läbi kokku 4 koolitust 4 erineval teemal, mis annavad kogukonnale vanade hoonete restaureerimiseks vajalikke oskusi ja teoreetilisi teadmisi. Projekti tulemusena viiakse ellu uuenduslik ja pikaajalise mõjuga koolitusprogramm - vanade hoonete ja rajatise restaureerimiseks vajalikke oskusi andvad praktilised koolitused, suurendades ehitispärandi omanike, kui kogukonna, muinsusteadlikkust ja säilitades laiemalt piirkonna pärandirikkust.

Toetuse summa: 4 881,60 €

***

MTÜ Raikküla Mõis projekti nimi: „Raikküla mõisa peahoones sotsiaalsete teenuste käivitamiseks äriplaani koostamine“

Projekti eesmärk ja oodatav tulemus: Raikküla mõisa peahoones laiemale avalikkusele kultuuriteraapiliste teenuste käivitamiseks äriplaani (sh finantsprognooside) koostamine ja läbi selle MTÜ Raikküla Mõisa majandusliku võimekuse tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine.

Tegevus: Äriplaani koos finantsprognoosidega koostamine.

Toetuse summa: 2 290 €

TEADE: MTÜ Raikküla Mõisal on valminud koostöös eksperdiga põhjalik ja toimiv sotsiaalse ettevõtluse äriplaan  (sh finantsprognoosid) mittetulundusühingu uute kultuuriteraapiliste teenuste käivitamiseks peahoones, läbi mille võetakse kasutusele 455 m2 ulatuses pinda kaitsealuses mälestises, antakse külastajate käsutusse MTÜ antiikmööbli ja -esemete kollektsioon ning laiendatakse sihtrühma vaimse tervise muredega sihtgrupi näol.

***

MTÜ Raikküla Mõis toetuse taotluse nimetus: Koolitused "Ajalooline ehitamine ja restaureerimine läbi teooria ja praktika"

Toetatava tegevuse lühikirjeldus (s.h. eesmärgid ja tulemused): Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada kogukondlikku ühistegevust piirkonnale ainuomase arhitektuuripärandi hoidmisel, taastamisel ja kasutamisel igapäevaelus. Projekti raames viiakse 2 aasta jooksul läbi ajaloolise ehitamise ja taastamise teemalisi koolitusi, kokku 12 koolitust 6 erineval teemal. Projekti tulemusena tõuseb oluliselt sihtgrupi kultuuriteadlikkus ajalooliste hoonete väärtustamise osas ning oskused ehituspärandit hoida ja taastada.

Toetuse summa: 9 880,56 €

***

Mõisa Akadeemia OÜ toetuse taotluse nimetus: Eesti parima kultuurimõisa aastaringsed teenused

Toetatava tegevuse lühikirjeldus (s.h. eesmärgid ja tulemused): Projekti eesmärgiks on viia Mõisa Akadeemia OÜ põhiteenused (konverentside ja ürituste korraldamine) uuele tasemele läbi kastellihoone ehituse investeeringute, võimaldades hakata korraldama üritusi 12 kuud aastas ja toetudes innovaatilisele kontseptsioonile - Raikkülast kui 800 aastase traditsiooniga kooskäimise kohast. Küttesüsteemi puudumise kitsaskoha kõrvaldamise (maaküttesüsteemi rajamise ja kamina ehituse) kaudu on võimalik ka täiesti uute piirkondlikul ressursil põhinevate teenustega turule tulla. Lisaks ehitatakse käesoleva investeeringu toel välja rõdu kõige ehedama ja ürgsema Raplamaa käsitöö müügiks. Projekti tulemusena käivituvad aastaringsed teenused, mis võimaldavad kujundada mõisast tuntud konverentside ja ürituskorralduse koha unikaalses miljöös.

Toetuse summa: 29 999,00 €