Info ja toetused

Mittetulundusühing Raikküla Mõis on 15. septembril 2000. a. asutatud avalikes huvides moodustatud vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on säilitada, tutvustada ning arendada Raikküla kultuuripärandit.

***

MTÜ Raikküla Mõis projekti nimi „Raikküla mõisa peahoones sotsiaalsete teenuste käivitamiseks äriplaani koostamine“

Projekti eesmärk: Raikküla mõisa peahoones laiemale avalikkusele kultuuriteraapiliste teenuste käivitamiseks äriplaani (sh finantsprognooside) koostamine ja läbi selle MTÜ Raikküla Mõisa majandusliku võimekuse tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine.

Tegevus: Äriplaani koos finantsprognoosidega koostamine.

Toetuse summa: 2 290 €

***

Teema: Sotsiaalsete teenuste käivitamine Raikküla mõisa peahoones

Head sõbrad

Käesolevaga soovime Teile teada anda, et plaanime Raikküla mõisa peahoones käivitada sotsiaalsed-kultuurielamuslikud teenused 2022. a. Tegemist on hoone vahekasutusega enne selle restaureerimist.

Rohkem infot kavandatavate teenuste kohta mõisa peahoones leiate siin – https://drive.google.com/file/d/1a2sr-O3ncypQhbbQlXygBJiSkil9a41d/view?usp=sharing 

Olete oodatud kommenteerima ja täiendama Raikküla mõisa plaani kuni 14. juulini 2021. a.

Kavandatavate teenuste ühine arutelu, mõttetalgud, toimuvad juba 16. juulil 2021. a. Arutelu viiakse läbi virtuaalselt, kasutades selleks Jitsi Meet-i. Kui teil on võimalus sel kuupäeval osaleda, siis valige palun selleks välja sobiv kellaaeg siin - https://doodle.com/meeting/participate/id/rb29A1aW .

Parimate soovidega

Ivo Lambing, mob. 56244382

Karmel Jõesoo, mob. 5042970

MTÜ Raikküla Mõis

***

MTÜ Raikküla Mõis toetuse taotluse nimetus: Koolitused "Ajalooline ehitamine ja restaureerimine läbi teooria ja praktika"

Toetatava tegevuse lühikirjeldus (s.h. eesmärgid ja tulemused): Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada kogukondlikku ühistegevust piirkonnale ainuomase arhitektuuripärandi hoidmisel, taastamisel ja kasutamisel igapäevaelus. Projekti raames viiakse 2 aasta jooksul läbi ajaloolise ehitamise ja taastamise teemalisi koolitusi, kokku 12 koolitust 6 erineval teemal. Projekti tulemusena tõuseb oluliselt sihtgrupi kultuuriteadlikkus ajalooliste hoonete väärtustamise osas ning oskused ehituspärandit hoida ja taastada.

Toetuse summa: 9 880,56 €

***

Mõisa Akadeemia OÜ toetuse taotluse nimetus: Eesti parima kultuurimõisa aastaringsed teenused

Toetatava tegevuse lühikirjeldus (s.h. eesmärgid ja tulemused): Projekti eesmärgiks on viia Mõisa Akadeemia OÜ põhiteenused (konverentside ja ürituste korraldamine) uuele tasemele läbi kastellihoone ehituse investeeringute, võimaldades hakata korraldama üritusi 12 kuud aastas ja toetudes innovaatilisele kontseptsioonile - Raikkülast kui 800 aastase traditsiooniga kooskäimise kohast. Küttesüsteemi puudumise kitsaskoha kõrvaldamise (maaküttesüsteemi rajamise ja kamina ehituse) kaudu on võimalik ka täiesti uute piirkondlikul ressursil põhinevate teenustega turule tulla. Lisaks ehitatakse käesoleva investeeringu toel välja rõdu kõige ehedama ja ürgsema Raplamaa käsitöö müügiks. Projekti tulemusena käivituvad aastaringsed teenused, mis võimaldavad kujundada mõisast tuntud konverentside ja ürituskorralduse koha unikaalses miljöös.

Toetuse summa: 29 999,00 €