Toetused

MTÜ Raikküla Mõis toetuse taotluse nimetus: Koolitused "Ajalooline ehitamine ja restaureerimine läbi teooria ja praktika"

Toetatava tegevuse lühikirjeldus (s.h. eesmärgid ja tulemused): Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada kogukondlikku ühistegevust piirkonnale ainuomase arhitektuuripärandi hoidmisel, taastamisel ja kasutamisel igapäevaelus. Projekti raames viiakse 2 aasta jooksul läbi ajaloolise ehitamise ja taastamise teemalisi koolitusi, kokku 12 koolitust 6 erineval teemal. Projekti tulemusena tõuseb oluliselt sihtgrupi kultuuriteadlikkus ajalooliste hoonete väärtustamise osas ning oskused ehituspärandit hoida ja taastada.

Toetuse summa: 9 880,56 €

***

Mõisa Akadeemia OÜ toetuse taotluse nimetus: Eesti parima kultuurimõisa aastaringsed teenused

Toetatava tegevuse lühikirjeldus (s.h. eesmärgid ja tulemused): Projekti eesmärgiks on viia Mõisa Akadeemia OÜ põhiteenused (konverentside ja ürituste korraldamine) uuele tasemele läbi kastellihoone ehituse investeeringute, võimaldades hakata korraldama üritusi 12 kuud aastas ja toetudes innovaatilisele kontseptsioonile - Raikkülast kui 800 aastase traditsiooniga kooskäimise kohast. Küttesüsteemi puudumise kitsaskoha kõrvaldamise (maaküttesüsteemi rajamise ja kamina ehituse) kaudu on võimalik ka täiesti uute piirkondlikul ressursil põhinevate teenustega turule tulla. Lisaks ehitatakse käesoleva investeeringu toel välja rõdu kõige ehedama ja ürgsema Raplamaa käsitöö müügiks. Projekti tulemusena käivituvad aastaringsed teenused, mis võimaldavad kujundada mõisast tuntud konverentside ja ürituskorralduse koha unikaalses miljöös.

Toetuse summa: 29 999,00 €