Koolitus-programmid

Koolitus- ja konsultatsiooniteenuste missiooniks on olla abiks ja pakkuda vajalikku oskusteavet - koolituste, töögruppide, tööjuhendamise, aga ka konsultatsioonide kaudu - kõigile soovijatele autismi ja probleemse käitumise juhtimise küsimustes.

Kastellihoone saalis viib mõisa peremees, autismi ja probleemse käitumise juhtimise koolitaja, Ivo Lambing läbi järgmisi koolitusi ja konsultatsioone:

Koolitus "Autism ja probleemne käitumine"

Koolitus on mõeldud autistidega tegelevatele inimestele, nii õpetajatele, lastevanematele, kui ka tugiisikutele ning tegevusjuhendajatele. Koolituse käigus antakse teoreetiline ülevaade autismist ja probleemse käitumise olemusest, nende omavahelistest seostest ning õpitakse analüüsima enda ja autistliku inimese probleemse käitumise seoseid. Lisaks räägitakse konkreetsetest sekkumise ja probleemse käitumise juhtimise meetoditest ja antakse palju praktilisi juhtnööre. Koolituse tulemusel sünnib täpne tööplaan mõne konkreetse autisti probleemse käitumisega toimetulekuks. Õppemeetoditeks on lisaks loengule grupitööd, videoanalüüs ja presentatsioonid.

 • Kestvus 16 akadeemilist tundi (2 päeva)
 • Minimaalne grupi suurus 10, maksimaalne grupi suurus 20
 • Hind kokkuleppel

Koolitus "Mõista autiste"

Koolitus on mõeldud sissejuhatava koolitusena autismiteemasse, st antakse teoreetiline ülevaade autismi olemusest, selle erinevatest vormidest. Põhjalikult käsitletakse seda, kuidas autismi ära tunda, analüüsitakse käitumise ja psüühika seoseid ning antakse ülevaade autistidega töötamise põhimõtetest koos praktiliste juhtnööridega. Koolituse programmis on integreeritud ja taskaalustatud teoreetilise ja praktilise osa vahekord. Autistlikku käitumist vaadeldakse ja analüüsitakse praktiliste näidete abil, grupitööde käigus õpitakse seadma realistlikke eesmärke töös autistidega, koostatakse konkreetsemaid ja laiemaid tegevuskavasid ning mõistetakse professionaalset lähenemist autismile kui arenguhäirele! Õppemeetoditena kasutatakse lisaks loengule grupitööd, presentatsioone, videoanalüüsi ja rollimänge. Koolituse käigus antakse ülevaade autistidega töötamise põhimõtetest ning tutvustatakse praktilisi juhtnööre, mida spetsialistid oma töös järgida võiksid.

 • Kestvus 24 akadeemilist tundi (3 päeva)
 • Minimaalne grupi suurus 10, maksimaalne grupi suurus 20
 • Hind kokkuleppel

Koolitus "Probleemne käitumine ja selle juhtimine"

Sihtgrupiks on õpetajad, hoolekandeasutuste töötajad, lapsevanemad jt huvilised, kes tahavad parandada toimetulekuoskusi probleemse käitumise juhtimisel. Koolitusel käsitletakse probleemset käitumist kui tähenduslikku käitumist, õpitakse tundma selle põhjuseid ja tekkemehhanisme. Koolituse eesmärk on muuta osalejate arusaamist probleemsest käitumisest ja anda neile efektiivsemad mõtlemismudelid selliste olukordadega toimetulekuks. Koolituse käigus analüüsitakse konkreetsete juhtumite põhjal probleemse käitumise põhjuseid, tüüpe ning tutvustatakse meetodeid sellega hakkama saamiseks. Õppemeetoditeks on lisaks loengule grupitööd, videoanalüüs ja presentatsioonid.

 • Kestvus 8 akadeemilist tundi (1 päev)
 • Minimaalne grupi suurus 10, maksimaalne grupi suurus 20
 • Hind kokkuleppel

Töönõustamine autistliku inimesega töötavale inimesele ja lapsevanemale

Töönõustamine sisaldab autistidega töötavate inimeste tegevuste jälgimist, tähelepanekute tegemist, tagasiside andmist ning omapoolsete ettepanekute tegemist. Konsultatsiooniformaat on mõeldud selle jaoks, et autistidega töötavad inimesed saaksid vastused mistahes autismi ja probleemse käitumisega seotud küsimustele. Konsultandina tulen kohale, hindan olukorda, aitan koostada tööplaane, jälgin nende praktikasse rakendamist, annan hinnanguid eesmärkide saavutamise kohta ning aitan planeerida edasisi tegevusi. Samas saab konsultatsioonide käigus anda nõuandeid asutuse juhtkonnale töökorralduslike ja organisatoorsete küsimuste paremaks lahendamiseks. Pakutavad konsultatsioonid põhinevad ühelt poolt tugeval teoreetilisel baasil ja teiselt poolt praktilisel töökogemusel ning seetõttu saame parimal viisil vastu tulla klientide vajadustele.

 • Maksumus 30 €/tund
 • Personaalne nõustamine otse kliendiga

Organisatsiooni-nõustamine

 • Maksumus 50 €/tund
 • Personaalne nõustamine otse kliendiga

Kohvipauside hinnainfo:

 • Kohv, tee, kannuvesi ja mahl 3 €/klient.
 • Kohv, tee, kannuvesi, mahl ning magusad ja soolased küpsised 4 €/klient.
 • Kohv, tee, kannuvesi, mahl ning soolased ja magusad pirukad 6 €/klient.
 • Kohv, tee, kannuvesi, mahl ja puuviljad 6 €/klient.